Tin tức

THANH RAY CON TRƯỢT VUÔNG, TRƯỢT TRÒN BI DẪN HƯỚNG CHÚNG LÀ GÌ?

09/10/2018

Thanh trượt vuông là một thiết bị dẫn hướng được hoạt động

VITME BI & ĐAI ỐC BI LÀ GÌ?

09/10/2018

Vít me bi là một hệ thống chuyền động ,được gia công chính

Khách hàng & Đối tác

Khách hàng đối tác
Khách hàng đối tác
Khách hàng đối tác
Khách hàng đối tác
Khách hàng đối tác
0986 966 338