Áp dụng tiêu chuẩn Quản trị rủi do theo ISO 31000:2009 trong quản lý và điều hành doanh nghiệp

TiêuchuẩnISO 31000:2009 cung cấp các nguyên tắcvà hướng dẫn chung về Quản lý rủi ro.

Áp dụng tiêu chuẩn ISO 31000:2009 có thể được sử dụng bởibất kỳ tổ chức, doanh nghiệp hoặc cộng đồng doanh nghiệp, tập đoàn hoặc nhà đầu tư. Vì vậy, ISO31000:2009 không phải là tiêu chuẩn hướng dẫn cụ thể cho bất kỳ một ngànhcông nghiệp hoặc khu vực nào.

ISO 31000:2009 có thể được áp dụng xuyên suốt trong suốt quá trình hoạt động của một tổ chức, và một loạt các hoạt động, bao gồm cả chiến lược và quyết định, hoạt động, quy trình, chức năng, các dự án, sản phẩm, dịch vụ và tài sản.

ISO 31000:2009 có thể được áp dụng cho bất kỳ loại rủi ro nào, bất cứ điều gìtheo bản chất của nó, cho dù có những hậu quả tích cực hay tiêu cực.

Mặc dù ISO 31000:2009 cung cấp hướng dẫn chung chung, nó là không có ý địnhthúc đẩy tính thống nhất của quản lý rủi ro giữa các tổ chức. Việc thiết kế và thựchiện kế hoạch quản lý rủi ro và các khuôn khổ sẽ cần phải đưa vào tài khoản các nhu cầu khác nhau của một tổ chức cụ thể, mục tiêu cụ thể của nó, bối cảnh, cấu trúc, hoạt động, quy trình, chức năng, các dự án, sản phẩm, dịch vụ, tài sản và cácthực hành cụ thể công việc .

Tiêu chuẩn ISO 31000:2009, nó được xây dựng để sử dụng nhằm hài hòa các quy trình quản lý rủi ro trong tiêu chuẩn hiện tại và tương lai. Nó cung cấp một cách tiếp cận phổ biến trong hỗ trợ các tiêu chuẩn đối phó với rủi ro và / hoặc lĩnh vực cụ thể, và không thay thế những tiêu chuẩn.

Bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *