Thanh trượt TBI, PM, IKO, THK

Con trượt IKO - Thanh trượt IKO

Con trượt IKO - Thanh trượt IKO

Mã dịch vụ : SP-23

Giá : Liên hệ

  • Iko Linear Guide & Iko block
1
SMLXL

Hoặc đặt hàng qua điện thoại

0968.696.306 - 0979.733.655

Tag :

Con trượt IKO - Thanh trượt IKO   Iko Linear Guide & Iko block

Con trượt IKO , Thanh trượt IKO  (tự bôi trơn) MLC5,  ML5,  MLC7,  ML7,  MLG7,  MLC9,  ML12,  ML9,  MLG9, MLC12,  MLG12,  MLC15,  MLG20,  ML25,  ML20,  ML15,  MLG15,  MLC20 
Con trượt IKO , Thanh trượt IKO  (rộng tự bôi trơn) MLF10,  MLFC14,  MLF14,  MLFG14,  MLFC18,  MLFG18, MLF24,  MLFG24,  MLF30,  MLFG30,  MLF18,  MLF42,  MLFG42 
Con trượt IKO , Thanh trượt IKO  (tự bôi trơn phổ quát) MEC15,  MEG20,  MEC25,  ME25,  ME20,  ME15, MEG20 MEG25,  METC15,  MET15,  METG15,  METC20, MET25,  MET20,  METG20,  METC25,  METG25,  MESC15,  MES15,  MESG15,  MESC20,  MES20,  MESG20,  MESC25,  MES25,  MESG25 
Con trượt IKO , Thanh trượt IKO (tự bôi trơn cao loại cứng) MH15,  MH20,  MH25,  MHG20,  MHG25,  MHT15,  MHT20,  MHTG20,  MHTG25,  MHT25,  MHD15,  MHD25,  MHDG25,  MHS15,  MHS20,  MHSG20,  MHS25,  MHSG25 
Con trượt IKO , Thanh trượt IKO  (U-track tự bôi trơn) MUL25,  MUL30 
Con trượt IKO , Thanh trượt IKO (tự bôi trơn loại độ cứng cao) MH15,  MH20,  MH25,  MHG20,  MHG25, MHT15,  MHT20,  MHTG20,  MHTG25,  MHT25,  MHD15,  MHD25,  MHDG25,  MHS15,  MHS20,  MHSG20,  MHS25,  MHSG25 
Con trượt IKO , Thanh trượt IKO (U-track tự bôi trơn) MUL25,  MUL30 

Khách hàng & Đối tác

Khách hàng đối tác
Khách hàng đối tác
Khách hàng đối tác
Khách hàng đối tác
Khách hàng đối tác
0986 966 338